dhanteras

आध्यात्मिक

धनतेरस और उस दिन किये जा सकने वाले राशि अनुसार उपाय

आयोग्य हेतु धन्वंतरि मंत्र- ऊं नमो भगवते महासुदर्शनाय वायुदेवाय धन्वंतरायेः । अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय ।। त्रिलोकपथाय सर्व